Kuo skiriasi formalusis ir neformalusis švietimai?

Į klausimus atsako Monika Simaškaitė – Švietimo ekspertė.

Kuo skiriasi formalusis ir neformalusis švietimai?
Tikriausiai skiriasi laisvumu, kur dėmesys nukreiptas į procesą, o ne į rezultatus. Formalusis daugiau turi apribojimų, nuostatų ir taisyklių. Neformalusis daug laisvesnis, labiau linkęs į asmenybės ugdymą. Šiandien takoskyra yra vis mažėjanti ir daug neformaliojo ugdymo metodų ir patirčių perkeliama į formalųjį ugdymą ir atvirkščiai, vis labiau tampa vadinamu “visuminiu” ugdymu. Tik vis dar Lietuvoje dažnai suvokiamas neformalusis kaip sporto ar muzikos būrelių rėmuose, o tai yra žymiai plačiau.

Ką suteikia valstybės pripažintas diplomas, gautas baigus formaliojo švietimo studijas?
Tai suteikia visuotinį pripažinimą Lietuvoje ir už jos ribų. Tave įvertina ne tik vadinami klientai, mokymo dalyviai, bet ir ekspertai, srities profesionalai.

Ar formalusis švietimas brangesnis už neformalųjį?
Tai priklauso nuo situacijos, dažnu atveju priklauso nuo to kiek infrastruktūros ir pedagogų bei kokio lygio reikia jų reikia. Tad vieno tikslaus atsakymo nėra, tačiau formalusis dažnai reikalauja daugiau išteklių ir pasiruošimo.

Kaip Švietimo ir mokslo ministerija suteikia licenciją vykdyti formaliajam švietimui?
Daug neišsiplečiant, svarbu pirmiausia turėti atitinkamos patirties ir pasiruošimo pedagogus, reikiamą infrastruktūrą ir patirties dirbant su mokiniais ar studentais bei tęstinumą. Ir jau esi pasiruošęs teikti formalųjį švietimą.

Kaip pasikeis CodeAcademy siūlomos programos, tapus formaliojo švietimo vykdytojais?
Jos bus pripažintos valstybiniu mastu, kurios galės konkuruoti su kitomis formaliomis programomis, suteikiama papildoma pagalba iš valstybės, didesnės galimybės gauti papildomų išteklių veiklos vykdymui ir pan.

Kodėl aktualu kiekvienam studentui pasirinkti CodeAcademy studijas?
IT įgūdžiai tampa vis svarbesni. Šios kompetencijos tampa kaip mes vadiname “horizontalios”, nes artimoje ateityje skaitmeniniai įgūdžiai bus tiek pat svarbūs kaip skaitymas ir skaičiavimas. Todėl, ar renkantis tiesiog pasigilinti savo žinias, ar norint persikvalifikuoti į technologijų sritį, verta nedelsti ir ieškoti geriausių variantų mokytis, vienas iš jų – CodeAcademy, kur baigusiųjų sėkmės istorijos kalba pačios už save.

Pasidalink

Susisiekite su mumis!