Privatumo politika

UAB „Programuok“, bendrovės kodas 304232351, buveinės adresas Saulėtekio al. 15, LT10224 Vilnius (toliau – UAB „Programuok“) itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „Programuok“ interneto svetainėje www.codeacademy.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. 

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad UAB „Programuok“ tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – formalaus profesinio mokymo ir (ar) neformalaus švietimo paslaugų suaugusiems teikimo tikslu. Platesnė informacija skelbiama patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos UAB „Programuok“ interneto svetainės www.codeacademy.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi UAB „Programuok“ elektroniniu paštu info@codeacademy.lt?

Jūs galite UAB „Programuok“ elektroniniu paštu info@codeacademy.lt pateikti savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar k.t. Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Registracijos į kursus ir Kontaktai formose?

Jūs galite užsiregistruoti į UAB „Programuok“ organizuojamus ir vykdomus formalaus profesinio mokymo ir (ar) neformalaus ugdymo kursus pateikdami savo asmens duomenis: Vardas; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas; Miestas; Žinutė (turinys); IP adresas.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi atliekant IT testą?

Jūs galite atlikti IT testą ir sužinoti, kokia specialybė Jums labiausiai tinka. Jums atliekant testą renkamas: Elektroninio pašto adresas ir IP adresas

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Klientas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis

Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys, apibrėžti šios Politikos 4, 5 ir 6 dalyse, saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo jų pateikimo momento.

Kam UAB „Programuok“ teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims išskyrus šiuos atvejus: jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Be kita ko, UAB 2 / 4 „Programuok“ asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka UAB „Programuok“ tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą prižiūrinti informacinių technologijų įmonė ar buhalterines paslaugas atliekanti bendrovė).

Kodėl naudojame Jūsų duomenis tiesioginei rinkodarai?

Jūs galite pateikti savo elektroninį pašto adresą, kuriuo UAB „Programuok“ pateiks Jums patrauklius pasiūlymus dėl formalaus profesinio mokymo ir (ar) neformalaus ugdymo kursų bei teirausis Jūsų nuomonės dėl mokymo paslaugų kokybės. Tai leis užtikrinti nuolatinį UAB „Programuok“ darbuotojų tobulėjimą ir kursų plėtojimą.

Kiek laiko galioja sutikimas?

Jūsų pateiktas el. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslais bus naudojamas 24 mėn. arba tol, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo

Kaip atsisakyti pranešimų?

Jūs galite bet kuriuo metu pateikti savo atsisakymą, jog nepageidaujate gauti UAB „Programuok“ tiesioginės rinkodaros pranešimų. Savo valią galite pateikti el. paštu info@codeacademy.lt

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote UAB „Programuok“ interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau UAB „Programuok“ internetinėje svetainėje www.codeacademy.lt bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas, tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir UAB „Programuok“ teikiamas paslaugas.

Teisėtas pagrindas

UAB „Programuok“ teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.codeacademy.lt funkcionalumą.

UAB „Programuok“ interneto svetainėje įprastai naudojami šie slapukai

  • Vartotojo sesijos slapukai
  • Ilgalaikiai slapukai
  • Pirminiai slapukai
  • Trečiųjų šalių slapukai

Asmens duomenų saugumas

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones (taip pat duomenų tvarkymo metu) įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

UAB „Programuok“ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir UAB „Programuok“ interneto svetainės lankytojus (išskyrus atvejus, jeigu klientas davė aiškų, nedviprasmišką sutikimą dėl duomenų perdavimo trečiajai šaliai). Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Jūsų teisės ir kita aktuali informacija

Jūs turite teisę:

  • Kreiptis į UAB „Programuok“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Programuok“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip UAB „Programuok“ juos tvarko;
  • Kreiptis į UAB „Programuok“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  • Kreiptis į UAB „Programuok“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Programuok“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  • Susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte UAB „Programuok“ ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad UAB „Programuok“ tiesiogiai persiųstų tokius asmens 4 / 4 duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į UAB „Programuok“ atstovą elektroniniu paštu info@codeacademy.lt arba registruotu paštu adresu Saulėtekio al. 15, LT10224 Vilnius. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?
UAB „Programuok“ atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.codeacademy.lt.

Susisiekite su mumis!