Kalėdinio konkurso nugalėtojai

CodeAcademy.lt programavimo akademija prieš gražiausias metų šventes – šv. Kalėdas rengė konkursą ne pelno siekiančių organizacijų interneto svetainėms sukurti ar tobulinti. Norėjome padėti organizacijoms ir draugijoms, ištisus metus padedančioms beglobiams gyvūnas, prisidedančioms prie Lietuvos jaunimo ugdymo, labdaros organizacijoms ir kt. Dažnai tokios organizacijos atiduoda visas lėšas savo įdėjų įgyvendinimui, o sukurti ar atnaujinti savo interneto svetainę lėšų dažnai nebelieka. Mūsų konkursas sulaukė labai daug įvairiausių organizacijų dėmesio, konkurse dalyvavo beveik 100 dalyvių, todėl išrinkti nugalėtojus buvo išties sunku. Tikimės, kad ateityje mūsų studentai galės sukurti dar daugiau svetainių ir taip padėti dar daugiau organizacijų. Praėjus šventiniam bumui skelbiame organizacijas, kurių svetaines atnaujinsime arba sukursime, o šiame įraše galite sužinoti plačiau apie jų vykdomą veiklą.

Sociologijos Akademija, VšĮ „Laimės projektai“

Akademijos veikla vykdoma nuo 2014 metų. Vykdoma programa grįsta neformalaus ugdymo principais, o jos tikslas – gilinti 10-12 klasių moksleivių žinias sociologijos, pilietiškumo, ekonomikos, socialinės atskirties, lingvistikos, lyčių studijų ir kitose temose, kurios įgalintų moksleivių kritinį mąstymą, argumentuotas diskusijas, savimonę bei kurtų atsakomybės, pilietiškumo jausmą ir skatintų jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje. Dalyvavimas visuose užsiėmimuose yra nemokamas visiems moksleiviams (taip pat organizuojame ir bendrus nemokamus pietus), taip užtikrinant gailmybę įsitraukti moksleiviams, esantiems socialinėje atskirtyje dėl ekonominių priežasčių. 2017 metais vyks pavasario ciklas. Tinklapis būtų ypač naudingas tiems moksleiviams, kurie ne visada gali atvykti į mūsų užsiėmimus (dauguma važinėja iš kaimelių, kitų miestų), kadangi tinklapyje talpintumėm įvairią informaciją su aktualiu turiniu, lektorių nuorodas, paskaitų medžiagą. Taip pat tai galėtų būti visus moksleivius jungiantis tinklas, kuriame jie dalintųsi savo pilietiškumo idėjom, projektais, atliekamom veiklom. Tinklapis mūsų komandai padėtų pasiekti platesnį moksleivių ratą, suteikti jiems daugiau žinių bei padėti jiems aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Lietuvos švietimo konfederacija

Lietuvos Švietimo Konfederacija – nepelno organizacija, sukurta tam, kad telktų žmones, neabejingus švietimui ir skatintų švietimo pažangą Lietuvoje. LŠK nariais esame skirtingų sričių atstovai – nuo verslo (konsultantai, projektų vykdytojai), iki visuomenininkų (Lietuvos tėvų forumas), viešųjų įstaigų (Mokyklų tobulinimo centras). Visus mus vienija rūpestis Lietuvos švietimu ir siekis prisidėti prie to, kad situacija jame gerėtų ir mūsų vaikai – moksleiviai bei studentai gautų kuo geresnį išsilavinimą, kad su jais dirbtų įkvepiantys mokytojai, kad mokyklose dėmesys būtų kreipiamas ne tik į pažangumą, bet jose būtų skiriamas dėmesys ir Žmogaus ugdymui (dėmesys bendrosioms kompetencijoms, vertybėms). Veikiame visuomeniniais pagrindais, todėl iki šiol svetainės neturime. Organizuojame įvairius sutelkiančius nekomercinius renginius – apskrito stalo diskusijas, kūrybines dienas, kurių tikslas- kuo platesniame rate diskutuoti švietimo klausimais, kad visuomenės supratimas šioje srityje didėtų. Šiuo metu esame parengę programą \“XXI amžiaus kompetencijos\“, kuri skirta klasių vadovams, kad šie klasių valandėlių metu turėtų galimybę su vaikais dirbti apie tai, kas vaikams įdomu ir aktualu, kas padėtų jiems pasiruošti ateičiai. Mūsų veiklai tęsti ir vystyti labai reikalinga idėjų ir nuveiktų darbų sklaida, kas be svetainės sunkiai įmanoma. tikimės, kad laimė mums nusišypsos ir tokiu būdu ir Jūs prisidėsite prie bendro reikalo – Lietuvos švietimo tobulinimo.

 

„Sidabrinė linija“

„Sidabrinė linija“ yra nemokama draugystės ir bendravimo telefonu paslauga, ilgainiui tapsianti nacionaline pagalbos linija garbaus amžiaus žmonėms, suteikiančia reikiamą pagalbą ir informaciją, nukreipimą į kitas, specializuotą pagalbą teikiančias organizacijas ir, svarbiausia, kontaktą – žmogų, kuriam galima paskambinti 24/7. „Sidabrinė linija“ pradeda savo veiklą siūlydama garbaus amžiaus žmonėms draugystės paslaugą, t.y. galimybę turėti „telefoninį draugą“, kuris reguliariai paskambins pasidomėti, kaip sekasi, paklausti, kaip žmogus jaučiasi, pasiūlyti pagalbos. Ši kuriama paslauga nesiekia konkuruoti ar atkartoti kitų jau veikiančių pagalbos garbaus amžiaus žmonėms priemonių, o veikiau priešingai, jas papildyti, suteikti reikiamą pagalbą „čia ir dabar“ ar būti tarpininku, padedančiu garbaus amžiaus žmonėms surasti reikiamų paslaugų teikėjus. „Sidabrinės linijos“ kuriamas poveikis:  padeda sukurti draugystės, artumo, bendravimo ryšį;  mažina atskirtį bei stiprina saugumo jausmą vyresniame amžiuje;  praskaidrina nuotaiką bei gerina psichinę sveikatą;  įgalina garbaus amžiaus žmones susidoroti su sunkumais. Kviečiame dalyvauti savanoriškoje veikloje visus, kurie neabejingi vienišų ir atskirtyje gyvenančių garbaus amžiaus žmonių bendravimo poreikiui.

Pasidalink

Susisiekite su mumis!