JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43061306)

900 val.

JavaScript (dažnai trumpinama kaip JS) yra nesunki, į objektinį programavimą orientuota kalba, geriausiai žinoma kaip tinklalapių programavimo kalba, tačiau taip pat naudojama ir daugumoje ne naršyklės aplinkų.
Priešingai nei paplitusi klaidinga nuomonė, JavaScript nėra Java. Pagrindinė sintaksė yra sąmoningai panaši į Java ir C++, siekiant palengvinti kalbos

 • 3190€
  Vidutinis JavaScript programuotojo atlyginimas Lietuvoje
 • 96%
  JavaScript programuotojai Lietuvoje yra patenkinti savo darbu
 • 87%
  Studentų sėkmingai pabaigia JavaScript kursą

Įsidarbinimo galimybės

Atsiliepimai

Ieva Kaleginienė

Software Engineer @Danske Bank

Ko išmokau CodeAcademy? “Only the sky’s the limit”! Supratau, kad su didele motyvacija ir profesionalių dėstytojų pagalba įmanoma atsikratyti įvairių programavimo stereotipų, prisikrauti pilną žinių bagažą ir žengti į IT pasaulį tvirta koja. Sunkiausia žengti pirmą žingsnelį, bet kada daugiau, jei ne dabar?

sekmes-istorija

Vaiva Gribauskaitė

Front-End Developer @Oxylabs.io

Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pasirinkau CodeAcademy. Sutikau jaunų, entuziastingų dėstytojų kurie supažindino su programuotojų pasauliu, davė patarimų darbo pokalbiams (labai pravertė) ir gavau stiprius pagrindus pirmajam darbui.

Dalius Pamedytis

Software Engineer @IPRoyal

Pasirinkęs CodeAcademy front-end kursus sutikau ypač šaunius dėstytojus bei kolegas, kurie padėjo man užsivesti IT srityje. Tuo pačiu suteikė šaunius pagrindus pradedant kelionę į programuotojų pasaulį.

Karina Garifovaitė

Frontend Developer @Smartproxy

Į CodeAcademy atėjau vedama didelio smalsumo ir noro “laužyti standartus”. Dažnai girdėjau, kad programavimas labiau vyriška sfera ir tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl kurį laiką save stabdžiau. Dabar ateities studentams galiu palinkėti nieko nelaukti, o ateiti ir išbandyti savo jėgas, nes su reikiamu motyvacijos bagažu ir dėstytojų pagalba bei palaikymu – CodeAcademy puiki vieta žengti savo pirmuosius žingsnius programavimo pasaulyje.

Programa

6 mėnesiai
 • 1 tema
 • 2 tema
 • 3 tema
 • 4 tema
 • 5 tema
 • 6 tema
 • 7 tema

Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript) I

Pagrindinės HTML kalbos žymės: Internetinis puslapis – kur jis yra, kaip jis patenka į naršyklę; Kas yra užklausa ir kokie failai sudaro internetinį puslapį; Kokie struktūriniai elementai sudaro HTML puslapį; Kas yra HTML žymė, kokia jos struktūra; Pagrindinės HTML žymės

HTML kalbos turinio žymės: Semantinės HTML žymės; Puslapio kūrimas HTML kalba; HTML formų žymės ir jų apdorojimas

CSS pagrindai: Kas yra stilius ir kaip jį naudoti; Kodėl stiliai kaskadiniai? Pirmumo taisyklė ir specifiškumas; Kas yra selektorius ir kokios yra selektorių kategorijos; Pseudo klasės ir elementai

CSS tinklalapio maketo kūrimo technikos: CSS maketų kūrimo technikos ir moduliai; CSS3 ir Bootstrap karkasas

Skaičiavimo sistemos: Skaičiavimo sistemų reikšmė mokslui, technikai ir skaitmeninei elektronikai; Įvairios skaičiavimo sistemos; Skaičiavimo sistemų skaičių išreiškimas ir atvirkštinis perėjimas

Informacijos matavimo vienetai: Bitas, baitas; Informacijos kiekio apskaičiavimas; Informacijos perdavimo greitis

Logikos mokslo pagrindai: Logikos principai; Logikos mokslo pagrindų taikymas programuojant (Boolean algebra, De Morgano taisyklė)

Algoritmai ir algoritmavimas: Klasikiniai algoritmų tipai (iteratyvūs, rekursyvūs); Dinaminis programavimas; Algoritmų rašymas; Duomenų struktūrų pagrindai

Dizaino šablonai: Dizainų šablonų rūšys; Dažniausiai naudojami dizaino šablonai

Dizaino šablonų taikymas: Dizaino šablonų parinkimas; Dizaino šablonų taikymas programuojant

Daugiasluoksnė programų architektūra ir MVC struktūra: Daugiasluoksnės architektūros modelis, jo panaudojimo galimybės ir savybės; MVC architektūros modelis ir jo taikymas kuriant programinę įrangą

Pagrindiniai programavimo principai: Programavimo principų taikymas (SOLID, DRY, Separation of Concerns, code reuse); Funkcinio programavimo principai

NodeJS ir Node Package Manager (NPM): NodeJS ir NPM įrankiai; NodeJS aplinkos diegimas; Projekto sukūrimas naudojant Node Package Manager

NodeJS aplinkos konfigūravimas ir valdymas: Projekto package.json konfigūracijos failas ir jo struktūra; Projekto package-lock.json failas ir jo paskirtis; Projekto reikalaujami susieti paketai (dependencies), jų įrašymas ir naudojimas, versijavimas; NPM komandų trumpiniai (scripts)

ESLint kodo tikrinimo įrankis: Supažindinimas su ESLint įrankiu; ESLint diegimas; ESLint konfigūracija; ESLint pritaikymas darbo aplinkai (IDE)

Babel įrankio diegimas ir naudojimas: Supažindinimas su Babel įrankiu; Babel diegimas; Babel konfigūraciniai failai ir pagrindiniai nustatymai; Babel paleidimas ir komandinės eilutės komandos

Webpack įrankio diegimas ir naudojimas: Supažindinimas su Webpack įrankiu
Webpack diegimas; Webpack konfigūraciniai failai ir pagrindiniai nustatymai; Webpack paleidimas ir komandinės eilutės komandos; Kodo transformavimas naudojant Webpack

Vykdomo kodo analizės įrankiai: Naudojimasis Chrome DevTools; HTML medžio (DOM) analizė; CSS koregavimas realiu laiku; Kodo greitaveikos analizės įrankiai (profiling, audits)

Programos derinimas: Įvadas į kodo derinimą naudojant Chrome DevTools; Vykdomo kodo stabdymas ir analizavimas (breakpoints); Vykdomo kodo stabdymas pagal nustatytas kondicijas

Sintaksė, gramatika, duomenų tipai: Esminiai sintaksės atributai ir ženklai; Kalbos gramatika ir raktažodžiai; Pagrindiniai duomenų tipai: String, Number, Boolean; Objekto aprašymas ir sintaksė; Masyvų aprašymas ir sintaksė; Kintamieji

Operatoriai, sąlygos sakiniai: Priskyrimo operatoriai; Aritmetiniai operatoriai; Palyginimo operatoriai; Loginiai operatoriai; Operatoriai bitų operacijoms; Sąlygos sakiniai; Switch sakiniai

Ciklai: While ciklas; For ciklai; ..in ir for…of ciklai

Objektai: Paprastųjų objektų kūrimas; Prototipinių objektų sąvoka; Objektų išplėtimas; Objektų saugojimas kompiuterio atmintyje; Immutability

Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript) II

ES6 standarto ypatumai: Skirtumai tarp let ir const raktažodžių; Arrow funkcijos Paketų importavimas (import/export); Destructors naudojimas; Paprastesnis objektų aprašas (Simplified Object Notations); Template literals naudojimas

Išeities kodo saugyklos: Išeities kodo saugyklų pagrindinės funkcijos ir panaudojimo galimybės; Išeities kodo saugyklos konfigūravimas; Bazinės komandos (Clone, Commit, Merge); Šakų kūrimas ir valdymas

Programinio kodo versijavimo vykdymas: Naujo projekto sukūrimas ir esamo projekto administravimas; Kodo pataisymų eksportas

Funkcijos: Funkcijos sukūrimas ir panaudojimas; Funkcijos sritis (scope); Funkcijos kaip objektai; Funkcijos srities perkėlimas (binding); Anoniminės funkcijos; IIFE (Immediately Invoked Function Expression)

Standartinės JavaScript funkcijos: Matematinės funkcijos; Pagalbinės objektų funkcijos

Pagrindinės masyvų funkcijos: Find funkcija; Filter funkcija; Sort funkcija; Map funkcija; Reduce funkcija

Objektinis programavimas: Objekto sąvoka (klasė, objektas); Enkapsuliacija; Paveldėjimas; Polimorfizmas

Klasių instancijavimas ir metodai: Naujos klasės instancijos sukūrimas; Statiniai metodai

Darbas su JavaScript Document Object Model (DOM): DOM elementų ieškojimas; Elementų manipuliacija; CSS pritaikymas elementams; DOM elementų įvykiai (events)

NodeJS vykdymo aplinka: Supažindinimas su NodeJS; Standartinė įvestis/išvestis; Darbas su failų sistema; Komunikacija tinkle – serveris ir klientas; HTTP Web serveris

Express karkasas: Supažindinimas su Express karkasu; Kelių sukūrimas (routing); Užklausų apdorojimas; Užklausų validacija

Duomenų bazės: Susipažinimas su duomenų bazėmis ir jų tipais; ORM pristatymas ir apžvalga; Susipažinimas su MongoDB; Duomenų saugojimas ir gavimas nadojant Mongoose įrankį

Populiarių karkasų palyginimas: React; Angular; js

React karkasas: Supažindinimas su React karkasu; Darbo aplinkos paruošimas; React komponento sąvoka; Komponento kūrimo sintaksė; JSX sintaksė ir panašumai su HTML; Duomenų perdavimas su props; Aplikacijos puslapiavimas (Routing); React lifecycle metodai; React komponentų duomenų saugykla (State); DOM įvykiai (events) ir darbas su jais; Stateless Functional Components ir Higher-Order Components(HOC) naudojimas

Reikalavimų programinei įrangai formatai: Vartotojo pasakojimo reikalavimų formatas, jo panaudojimo sritys, galimybės ir apribojimai; Vartojimo atvejų formatas

Reikalavimų peržiūros procesas: Reikalavimų peržiūros žingsniai; Reikalavimų paruošimo rezultatai. Ready ir done kriterijai; Reikalavimuose apibūdintos programinės įrangos integravimas į ją naudojančios įmonės verslo procesus

Funkciniai reikalavimai: Funkciniai kompiuterinės programos reikalavimai; Atitikimo funkciniams reikalavimams nustatymas

Nefunkciniai reikalavimai: Nefunkciniai (techniniai, saugos) kompiuterinės programos reikalavimai; Atitikimo nefunkciniams reikalavimams nustatymas

Testavimo principai: Testavimo svarba ir nauda kuriant programinę įrangą; Test Driven Development (TDD) principai; Testų rūšys ir jų palyginimas

Modulių (unit) testavimas: Modulių testavimo įrankių diegimas ir konfigūracija; Įrankių valdymas ir komandinė eilutė; Įrankių funkcijos ir panaudojimas (API); Testų rašymas

Pilnas (End-to-end) testavimas: Pilno testavimo įrankių diegimas ir konfigūracija; Įrankių valdymas ir komandinė eilutė; Įrankių funkcijos ir panaudojimas (API); Testų rašymas

Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas

Įvadas į DBVS ir SQL kalbą: DBVS sąvokos bei taikymo galimybės (reliacinės duomenų bazės, SQL kalba, SQL sakinių tipai); Koreguoti duomenų bazę naudojant komandas insert, select, update ir delete

Duomenų bazių projektavimas (CREATE TABLE sakinys, duomenų normalizavimas): Reliacinis duomenų modeliavimas, norminės formos (pirma, antra, trečia, Boyce-Codd, ketvirta); CREATE TABLE sakinys, pagrindiniai duomenų tipai. Pirminis ir išorinis raktai, indeksai. Unique indeksai

ACID suderinamumas ir palyginimas su reliacinėmis DB: ACID ir BASE transakcijos skirtumai tarp NoSQL ir reliacinių duomenų bazių

NoSQL duomenų bazių tipai ir jų savybės: Key-Value DB tipas; Document DB tipas; Column family; Graph DB tipas

NoSQL duomenų bazių valdymas: Užklausų vykdymas; Optimizacijos technikos

DBVS diegimas: DBVS (H2, MySQL, T-SQL) diegimas tarnybinėje stotyje

DBVS administravimas: DBVS (H2, MySQL, T-SQL) administravimas naudojant pagrindines jos funkcijas

Duomenų išrinkimas naudojant SQL select sakinį ir pagrindinius select elementus: Duomenų išrinkimas pagal nurodytas sąlygas, įskaitant sudėtingesnius sąlyginio išrinkimo (where) atvejus (and, or); Distinct funkcija; Duomenų rikiavimas panaudojant order by; Duomenų agregavimas panaudojant funkcijas min, max, sum, avg, count; Duomenų grupavimas, naudojant group by; Sakinių kūrimas naudojant having

Duomenų išrinkimas naudojant sąryšius (SQL select su join): Lentelių duomenų jungimo būdai; Paprasta Dekarto sandauga; Join sakinio variantai

Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas I

Serveriai ir jų operacinės sistemos: Serverių pagrindinės funkcijos, paskirtis ir panaudojimo galimybės; Baziniai operacinės sistemos veikimo principai bei panaudojimo galimybės

Serverio operacinės sistemos diegimas: Virtualizacijos tipai, naudojimas; Virtualizacijos įrankiai; Operacinės sistemos diegimas ir konfigūravimas virtualioje aplinkoje

Bazinis serverio operacinės sistemos funkcionalumas: Bylų sistema; Tinklo resursai; Pagrindiniai operacinės sistemos katalogai ir jų turinio administravimas; Saugumo grupių ir vartotojų administravimas

Programiniai paketai: Programinių paketų koncepcija; Programinių paketų valdymo sistemos; Programinių paketų priklausomybės; Programinių paketų diegimas, konfigūravimas ir valdymas

Programinių paketų repozitorijos: Programinių paketų repozitorijos; Programinių paketų repozitorijų konfigūravimas ir valdymas; Programinių paketų papildomų repozitorijų konfigūravimas ir valdymas

Web serverio aplinka operacinėje sistemoje: Web serverio pagrindinės funkcijos ir savybės; Web serverio diegimas ir konfigūravimas; Web serverio apsauga

Web serverio naudojimas: Statinių tinklapių viešinimas naudojant Web serverį; Dinaminių tinklapių viešinimas naudojant Web serverį

Scrum procesas: Scrum metodologija; Scrum proceso vaidmenys; Scrum proceso dokumentai; Scrum proceso fazės ir iteracijos

Scrum proceso komandos narių atsakomybės: Scrum procesas ir jo poveikis dirbant komandoje; Scrum projekto planavimas naudojant fazes ir iteracijas; Scrum komandos atsakomybės vykdant projektą

Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas II

Programinės įrangos reikalavimų analizė: Vartotojo poreikių nustatymas ir analizė; Vartotojo reikalavimų analizė kuriant iteracijos užduotis; Vartotojo poreikių ir reikalavimų analizavimas taikant baigtumo kriterijus

Programinės įrangos atitikimas reikalavimams: Programinės įrangos atitikimo reikalavimams nustatymas; Programinės įrangos atitikimo reikalavimams vertinimas

Projekto eiga: Projekto planavimas; Projekto darbų apimtys; Projekto fazės ir iteracijos; Projekto užbaigimas

Projekto eigos valdymas: Projekto darbų apimties nustatymas ir planavimas; Projektų darbų apimties skaičiavimas; Projekto darbų eigos sekimas ir valdymas; Projekto dinamika

Javascript programavimo aplinka: JavaScript IDE programavimo aplinkos funkcijos ir panaudojimo galimybės; IDE aplinkų diegimas; Pagrindinės IDE aplinkos funkcijos

IDE naudojimas projektuose: Naujo projekto kūrimas naudojant IDE; Komandinis darbas naudojant IDE

Komandinio darbų planavimo sistemos: Pagrindiniai programinės įrangos kūrimo etapai; Sistemos funkcionalumas ir jos panaudojimo galimybės; Pagrindiniai sistemos aplinkos elementai

Programavimo darbų vykdymo sekimas: Projekto struktūros elementai (projektas, darbai, nuorodos); Užduotys ir jų elementai (darbų sukūrimas, planavimas, apimties nurodymas, sunaudoto ir likusio laiko užrašymas); Darbų priskyrimas atskiriems vartotojams, komentarų kūrimas, kitų sukurtų komentarų ir kodo pakeitimų peržiūra; Darbų užbaigimo valdymas; Paieška darbų planavimo sistemoje

Įvadas į darbo rinką

Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamas karkasas

Dėstytojai

Mūsų dėstytojų komanda – skirtingų IT specialistų mišinys. Vieni, kaip kokie superdidvyriai 🦸, dienomis
užima Top pozicijas savo įmonėse ir vakarais atsiliepia į studentų pagalbos šauksmus, kiti – dirba kaip freelancer’iai, kasdien žongliruodami tarp klientų bei studentų. Tačiau visi jie 100% pasiruošę žiniomis ir patirtimi padėti tau! 🧑‍🎓

Front-end

Andrius Kasovskis

Freelance Front-end Web Developer

Front-end

Ernestas Rutkauskas

Front-end (React.JS) Web Developer @MediaEarn

Full-stack

Robertas Ankudovičius

Full Stack Developer

Programos kalendorius

Laikotarpis

liepos 15 d.

Laikas

8 val. per dieną

Trukmė

900 val.

Kaina

2595,09€. Finansuojama UžT.

Skaičiuoklė

Išsimokėjimo galimybės

Mes siūlome tiek skirtingų išsimokėjimo galimybių ir lengvatų, kad sukūrėme skaičiuoklę savo galimybes pasiskaičiuoti pačiam – visai kaip banke. 💸

CodeAcademy finansavimas

 • Nuo 50 €/mėn.

100% Užimtumo Tarnybos finansavimas

 • Užimtumo Tarnybos finansavimas leidžia persikvalifikuoti dirbantiems ir įgyti naujas kompetencijas nedirbantiems! 🚀
 • Besimokantiems studentams gali būti skiriamos UžT stipendijos, Daugiau informacijos čia.

Mokėk po sėkmingo įsidarbinimo!

 • Mėnesinis mokestis – 10% nuo Neto pajamų, su galimybe turėti mokėjimo atostogas iki 5 mėnesių.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kursų grafikas yra fiksuotas, visos pamokos yra vedamos gyvai, profesionalių CodeAcademy dėstytojų, kuriems, paskaitų metu, galite užduoti klausimus, pasitikrinti namų užduotis, gauti patarimų dėl ateities projektų.

Mokslams virtualioje ervėje naudojame vieną pažangiausių bei lanksčiausių pedagoginių programų – Microsoft Teams. Kartu su Microsoft Teams turėsite prieigą prie Microsoft Office paketo nemokamai vieneriems metams.

Prisijungimai prie Studijų aplinkos studentams atsiunčiami likus 5-3 darbo dienoms iki užsiėmimų pradžios į sutartyje nurodytą el. paštą.

Trumpa online konsultacija

Nori sužinoti daugiau apie mūsų siūlomus kursus? Užsiregistruok 30 min. konsultacijai su mūsų programų specialistu, kurios metu galėsi užduoti tau rūpimus klausimus ir gauti profesionalius patarimus.

Registracija paprasta – pasirink sau tinkamą laiką ir mes su tavimi susisieksime! 👇

Susisiekite su mumis!
  Atsisiųskite programą