Finansuojama UŽT - dirbantiems

Java Soft pradedantiesiems užimtiems asmenims (223002863)

Java programavimo kalba užgimė dar 1995-aisiais, tačiau populiarumo viršūnės neapleidžia ir iki šiol. Java iš esmės yra labai universali ir lanksti objektinio programavimo kalba. Ji pasitelkiama daugelyje sričių, įskaitant programinės įrangos, mobiliųjų aplikacijų ir didelės apimties sistemų kūrimą.

Kitaip tariant, Java pasižymi didele vartotojų bendruomene ir itin plačiu pritaikymu. O tai reiškia, kad spręsti iškilusias problemas ir ieškoti atsakymų tikrai nebus sudėtinga. Todėl Java – puikus pasirinkimas būsimam programuotojui, ieškančiam, nuo ko galėtų pradėti savo kelią.

 • 1684€
  Vidutinis Java programuotojo atlyginimas Lietuvoje
 • 94%
  Java programuotojų Lietuvoje yra patenkinti savo darbu
 • 86%
  Studentų sėkmingai pabaigia Java kursą

Įsidarbinimo galimybės

Atsiliepimai

Edvinas Štaupas

Programuotojas @Neurotechnology

Pasirinkau CodeAcademy Java kursus, nes iš karto mačiau, ką mokėsiu pabaigęs kursus. Mokymasis pranoko lūkesčius. Dėstytojai ne tik išmokė teorijos pagrindų, bet ir suteikė praktinių žinių bei pasidalino realiais gyvenimiškais pavyzdžiais.

Programa

32 savaitės
 • 1 tema
 • 2 tema
 • 3 tema
 • 4 tema
 • 5 tema
 • 6 tema
 • 7 tema

Įvadas į JAVA programavimą 80 val.

IDE’s overview: Present existing and populars, Java programing, Integrated Development Environment, Prepare Eclipse IDE, Best practices using Eclipse, First Java App

Some of the important Java 8 features: forEach() method in Iterable interface, default and static methods in Interfaces, functional Interfaces and Lambda Expressions, Java Stream API for Bulk Data Operations on Collections , Java Time API, Collection API improvements, Concurrency API improvements

Java 9: Private Interface (Default) Methods, Try-With-Resources on Effectively Final Variables, Diamond Operator for Anonymous Classes, SaveVarargs on Private Methods, No More Deprecation Warnings for Imports

Basics of a Web app: What is a web application? What is a web client and web server? How do client and server communicate? HTTP protocol basics. What is a TCP/IP port, URL? Web Application Project Setup

HTML: HTML language basics/intro, Form Methods, CSS intro

Web Containers: Set up Tomcat Container on a machine, Setup a Servlets JSP project in Eclipse, Configure dependency of Servlet JSP APIs, Web application project structure

Servlets: What are Servlets? What can they do? Why are they needed? How do Servlets look in code? GET/POST request; differences between the two, Servlet Lifecycle, Servlet Context and Servlet Config, Forwarding and Redirection of requests

Objektinis programavimas su JAVA 100 val.

Core: Data types and Operators, Control Flow statements, OOP in Java, Collection Framework in Java, Java Scanner

Reflection: Extensibility Features, Class Browsers, Exposure of Internals.

Generics: Generics vs method overloading, Generics + reflection, Generics for Collections, Generics for class, Generics for methods.

Input-Output in Java: What is a stream, Overview of Streams, Bytes vs. Characters, Overview of the entire Java IO API, Threads in Java, Non-Threaded Applications vs. Threaded Applications, Process-based multitasking vs. Thread-based multitasking, Thread API in Java, Creating Threads, States of a Thread, Synchronization for threads; static and non-static synchronized methods; blocks; the concept of object and class locks, Coordination between threads – wait, notify and notify, All methods for inter-thread communication, Semaphores, Mutex .

Serialization: Object Serialization, Serializable Interface, Serialization API, Object Input Stream and Object Output, Transient Fields, Objects Mapping (using automapper), JSON JSON (serialize Object to JSON), JSON Syntax, JSON in Java, tools, libraries, JSON serializer (bson) example.

Duomenų bazės ir jų administravimas su JAVA programavimo kalba

Database development: Intro and Overview, Popular RBDS, MySQL preparation: creating DB, basic SQL queries, creating and managing data➢SQL alternatives; OBD MongoDB intro

JDBC: JDBC Drivers, Features, Writing JDBC code to connect to DB, CRUD Operations with JDBC, Statement types in JDBC; Types of Rowset, ResultSet in JDBC

ORM: What is ORM, Popular ORMs JPA implementations, Compare few of them, CRUD Operations with MyBatis/EclipseLink

Hibernate: Hibernate Introduction, Mapping And Configuration Files In Hibernate, Main Advantage And Disadvantages Of Hibernates, Simple Hibernate Application

Front-end 80 val.

HTML: Overview; Tags, attributes; Main tags: Headings, Paragraphs, Links, Images,..; Tables

HTML page structure: Header, Footer, Div; Form and form elements

CSS: Applying CSS; Selectors, Properties, and Values; Colors; How to manipulate the size and shape of text; How to space things out; Erm. Borders. Things that go around things; Putting It All Together

Responsive design: Why? What it is? Ways to achieve it.

Bootstrap basics: HTML- and CSS-based design templates Introduction; When to use?Bootstrap classes and elements basics

JavaScript basics: Introduction, ways to use it; Examples of usage; Events; JQuery basics; AngularJS basics

Spring MVC karkasas 140 val.

What is Spring: Spring Context: For Dependency Injection (DI); Spring DAO: For database operation using DAO pattern.; Spring JDBC: For JDBC and Datasource support; Spring ORM: For ORM tool support such as Hibernate. Spring AOP: For Aspect Oriented Programming. Spring Web module: For creating a web application. Spring MVC in Eclipse

DI, IoC: Bean meaning; Bean’s lifecycle; What is Dependency Injection?; Singleton Prototype; XML based configuration; Annotation based configuration

Spring MVC: MVC pattern; Spring Controller; App back-end structure; REST basics; Arguments and return type mapping; File upload using Spring MVC

Spring security: Introduction; Simple examples; Spring Security Custom Login Form XML/Annotation; Examples; Spring Security password hashing example; Overriding the default configure(HttpSecurity) method

Spring Boot: Create stand-alone Spring applications; Embed Tomcat, Jetty or Undertow directly (no need to deploy WAR files); Provide opinionated ‘starter’ POMs to simplify your Maven configuration; Automatically configure Spring whenever possible; Provide production-ready features such as metrics, health checks and externalized configuration; Absolutely no code generation and no requirement for XML configuration

Spring + MVC: microservice architecture bei Open API

Baigiamsis projektas 40 val.

Laikas skirtas baigiamojo projekto įgyvendinimui.

Minkštieji įgūdžiai 16 val.

 • Kaip pasiruošti darbo rinkai: CV bei Linkedln
 • Kaip pasiruošti darbo rinkai: darbo pokalbio dirbtuvės
 • Individuali veikla ir mokesčiai
 • IT specialisto kompentencijos.
Atsisiųsti programą

Dėstytojai

Mūsų dėstytojų komanda – skirtingų IT specialistų mišinys. Vieni, kaip kokie superdidvyriai 🦸, dienomis
užima Top pozicijas savo įmonėse ir vakarais atsiliepia į studentų pagalbos šauksmus, kiti – dirba kaip freelancer’iai, kasdien žongliruodami tarp klientų bei studentų. Tačiau visi jie 100% pasiruošę žiniomis ir patirtimi padėti tau! 🧑‍🎓

Java

Rytis Tekorius

Chief Technology Officer @Skatteguiden

Java

Tadas Simonavičius

Senior Java Developer @Inventi

Java

Andrius Kemeris

Software Developer @Inventi

Java

Mindaugas Karpinskas

Senior Software Engineer & Team Lead @Exadel

Java

Pavel Vrublevskij

IT Specialist/Developer @Addendum Solutions

Mokymosi aplinka

CodeAcademy mokymosi aplinka palengvina mokymosi procesą bei leidžia tau mokytis, kad ir kur būtum. 🌏 Paskaitos dėstytojų vedamos gyvai, o po jų – neribota prieiga prie visų paskaitų įrašų, medžiagos bei užduočių. 🙌

 

Programos kalendorius

Laikotarpis

gegužės 6 d. - gruodžio 10 d.

Laikas

18:00 - 22:00

Trukmė

496 kontaktinių valandų

Kaina

4050€. Finansuojama UžT.

Skaičiuoklė

Išsimokėjimo galimybės

Mes siūlome tiek skirtingų išsimokėjimo galimybių ir lengvatų, kad sukūrėme skaičiuoklę savo galimybes pasiskaičiuoti pačiam – visai kaip banke. 💸

CodeAcademy finansavimas

 • Nuo 50 €/mėn.

100% Užimtumo Tarnybos finansavimas

 • Užimtumo Tarnybos finansavimas leidžia persikvalifikuoti dirbantiems ir įgyti naujas kompetencijas nedirbantiems! 🚀
 • Besimokantiems studentams gali būti skiriamos UžT stipendijos, Daugiau informacijos čia.

Mokėk po sėkmingo įsidarbinimo!

 • Mėnesinis mokestis – 10% nuo Neto pajamų, su galimybe turėti mokėjimo atostogas iki 5 mėnesių.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kursų grafikas yra fiksuotas, visos pamokos yra vedamos gyvai, profesionalių CodeAcademy dėstytojų, kuriems, paskaitų metu, galite užduoti klausimus, pasitikrinti namų užduotis, gauti patarimų dėl ateities projektų.

Mokslams virtualioje ervėje naudojame vieną pažangiausių bei lanksčiausių pedagoginių programų – Microsoft Teams. Kartu su Microsoft Teams turėsite prieigą prie Microsoft Office paketo nemokamai vieneriems metams.

Prisijungimai prie Studijų aplinkos studentams atsiunčiami likus 5-3 darbo dienoms iki užsiėmimų pradžios į sutartyje nurodytą el. paštą.

Susisiekite su mumis!
  Atsisiųskite programą