Courses in English

DevOps – Advanced

Becoming a DevOps engineer can be challenging and demanding journey, as it requires a combination of strong technical and non-technical skills. However, this course will help you to take your first steps to acquire the necessary knowledge to choose and effectively utilize the appropriate tools. Worth to mention that DevOps engineers are one of the most popular and most wanted position in current IT job market!

 • 6000€
  The average salary of a DevOps specialist in Europe
 • 92%
  DevOps specialists in Europe are satisfied with their work
 • 87%
  Students successfully complete a DevOps course

Įsidarbinimo galimybės

Atsiliepimai

Karolis Antanas Svirskas

Lead Developer @VSBL

Pradėjau mokytis neturėdamas daug žinių apie programavimą. CodeAcademy supažindino ir davė pagrindą tolimesniam nagrinėjimui ir savarankiškam mokymuisi, o networkingas kursų metu privedė prie pirmojo darbo.

Programa

5 months
 • 1 tema
 • 2 tema
 • 3 tema
 • 4 tema
 • 5 tema
 • 6 tema
 • 7 tema
 • 8 tema
 • 9 tema
 • 10 tema
 • 11 tema

Fast memory refresh from 1 level course topics

 • Documentation writing
 • Linux basics
 • Bash scripting
 • Docker Basics
 • DB basics
 • YAML and JSON basics
 • Configuration Management basics
 • CI/CD basics o Git

Intro to APIs

 • What is API
 • What is RESTful API
 • How to work with APIs
 • How to use Postman

Cloud infrastructure

 • Intro into Cloud setup
 • Intro to VPC
 • Intro to SGs
 • Networking
 • IAM Roles/Profiles
 • WAF
 • Security

Intro to Serverless

 • What is Serverless
 • AWS Serverless
 • Writing your first serverless services

Configuration Management

 • Configuration management tools
 • Writing your own Ansible Roles/Playbooks
 • Writing environment inventories
 • Deploying applications with Ansible by using existing modules

Infrastructure as a Code

 • Theory about IaaC
 • Introduction to Terraform
 • Terraform modules
 • Terraform resources writing
 • Terraform variables
 • Writing terraform code to create EC2 instance (ASG) and RDS DB and launching some kind of application (WordPress for example) by using user data and Ansible

Go Lang

 • First look into Go
 • Variables
 • Conditions
 • Slices and Loops
 • Functions and return types
 • Custom types declarations
 • OO Approach vs Go Approach
 • Receiver Functions
 • Byte Slices
 • Error Handling
 • Testing
 • Structs
 • Pointers
 • Maps
 • Interfaces
 • Channels and Go Routines

Containers Orchestrators

 • What is containers orchestrators
 • What is Kubernetes
 • Kubectl CLI
 • Basic commands of kubectl
 • Launching your own mini kube
 • Kubernetes deployment basics
 • Kubernetes resources
 • Auto Scaling o Creating your own EKS cluster

Kubernetes Deployments and Helm

 • What is Helm
 • Helm deployments
 • Environment variables
 • Writing your helm deployments for minikube o Writing Helm deployments to deploy your app to EKS

Monitoring and Logging

 • Logging basics
 • ELK Stack
 • Adding ELK stack to your cluster
 • Filtering and visualization
 • Alerting
 •  Learning importance of Monitoring and Logging
 • Getting familiar with ELK
 • Getting familiar with DataDog
 • Getting familiar with Prometheus
 • Getting familiar with Grafana

Release Management and Release process

 • Deeper into CI/CD pipelines
 • Setup CI/CD pipeline to build your code: Building your artifacts; Storing your artifacts
 •  Build CI/CD pipeline to build Docker image with your code and push that image into hub.docker.io
 • Prepare Helm file for deployment to EKS
 • Setting up logging and monitoring of your infrastructure and applications
 • Deploying your new code into EKS or minikube
 • Setting up health checks to see if everything working after deploying

Dėstytojai

Mūsų dėstytojų komanda – skirtingų IT specialistų mišinys. Vieni, kaip kokie superdidvyriai 🦸, dienomis
užima Top pozicijas savo įmonėse ir vakarais atsiliepia į studentų pagalbos šauksmus, kiti – dirba kaip freelancer’iai, kasdien žongliruodami tarp klientų bei studentų. Tačiau visi jie 100% pasiruošę žiniomis ir patirtimi padėti tau! 🧑‍🎓

Python

Tadas Narbutas

Programos kalendorius

Laikotarpis

16 October - March 29

Laikas

18:00 - 22:00 EET

Trukmė

280 hours

Kaina

Price from € 3900 or from € 50 / month. by instalments.

Skaičiuoklė

Išsimokėjimo galimybės

Mes siūlome tiek skirtingų išsimokėjimo galimybių ir lengvatų, kad sukūrėme skaičiuoklę savo galimybes pasiskaičiuoti pačiam – visai kaip banke. 💸

CodeAcademy finansavimas

 • Nuo 50 €/mėn.

100% Užimtumo Tarnybos finansavimas

 • Užimtumo Tarnybos finansavimas leidžia persikvalifikuoti dirbantiems ir įgyti naujas kompetencijas nedirbantiems! 🚀
 • Besimokantiems studentams gali būti skiriamos UžT stipendijos, Daugiau informacijos čia.

Mokėk po sėkmingo įsidarbinimo!

 • Mėnesinis mokestis – 10% nuo Neto pajamų, su galimybe turėti mokėjimo atostogas iki 5 mėnesių.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kursų grafikas yra fiksuotas, visos pamokos yra vedamos gyvai, profesionalių CodeAcademy dėstytojų, kuriems, paskaitų metu, galite užduoti klausimus, pasitikrinti namų užduotis, gauti patarimų dėl ateities projektų.

Mokslams virtualioje ervėje naudojame vieną pažangiausių bei lanksčiausių pedagoginių programų – Microsoft Teams. Kartu su Microsoft Teams turėsite prieigą prie Microsoft Office paketo nemokamai vieneriems metams.

Prisijungimai prie Studijų aplinkos studentams atsiunčiami likus 5-3 darbo dienoms iki užsiėmimų pradžios į sutartyje nurodytą el. paštą.

Susisiekite su mumis!