Lietuva džiugina reikšmingais inovacijų diegimo pasiekimais

Europos Komisija paskelbė 2021 metų Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinę. Ši suvestinė vertina santykines nacionalinių inovacijų sistemų stiprybes ir silpnybes bei padeda šalims nustatyti sritis, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Tokias suvestines Europos Komisija skelbia nuo 2001-ųjų.

2021-ųjų suvestinė parodė, kad inovacijų diegimo situacija visoje Europos Sąjungoje ir toliau gerėja. Europos Sąjungos inovacijų lydere išlieka Švedija, toliau seka Suomija, Danija ir Belgija. Visų jų inovacijų rodikliai gerokai lenkia ES vidurkį. Labiausiai inovacijomis pasižymintis regionas yra Stokholmas Švedijoje.

Pastebima, kad lėtesniu inovacijų tempu pasižymėjusios šalys dabar auga sparčiau nei tos, kurių rodikliai buvo geresni. Tai sumažina tarp šių šalių esantį atotrūkį.

Atsižvelgiant į rezultatus, ES šalys suskirstytos į keturias rodiklių grupes: inovacijų lyderes, stiprias, nuosaikias ir augančias inovacijų kūrėjas.

Maždaug du trečdaliai Europos produktyvumo augimo per pastaruosius dešimtmečius yra nulemti inovacijų. Nuo 2014 metų ES inovacijų diegimo rezultatai vidutiniškai pagerėjo 12,5 procentinio punkto. 

Kaip pabrėžia už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas, moksliniai tyrimai, inovacijos ir Europos vystomos technologijos yra esminė koordinuoto ES atsako į koronaviruso krizę dalis ir 

vienas reikšmingiausių dalykų galynėjantis su pandemija. Inovacijų rodiklių vertinimas yra pagrindinis šio tikslo siekimo elementas.

Pasak komisaro, gerėjantys ES inovacijų rodikliai yra itin teigiamas ženklas, o investicijos į inovacijas – tai investicijos į mūsų ateitį.

Reikšminga tai, kad inovacijų diegimas labiausiai išaugo Kipre, Estijoje, Graikijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Šių penkių valstybių narių rezultatai pagerėjo 25 procentiniais punktais ar daugiau.

Lietuva priskiriama prie nuosaikių inovacijų kūrėjų. Pastaruoju metu Lietuvos rezultatai, lyginant juos su ES vidurkiu, labai pagerėjo. Lietuvos stiprybe laikomas bendradarbiavimas, skaitmenizacija ir inovacijų kūrėjai. Išskiriami trys geriausi mūsų šalies rodikliai: aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų skaičius, su aplinka susijusios technologijos bei mokslo ir technologijų darbuotojų profesinis mobilumas. 

Šaltinis: ComplexDiscovery.com

Pasidalink

Susisiekite su mumis!