„CodeAcademy“ projektinė veikla – indėlis į gražesnę ateitį

Mokymo įstaigas esame pratę sieti su jų tiesiogine veikla – žinių ir įgūdžių suteikimu. Veikiausiai tą patį galima pasakyti ir apie programavimo mokyklas. Tačiau iš tiesų šiuolaikinės programavimo mokyklos užsiima ne tik IT žinių suteikimu į programavimo sritį norintiems žengti pavieniams asmenims, susidomėjusiems jų kursais ir programomis, bet ir veikia dar daugybę įdomių dalykų. 

Šios įvairios papildomos veiklos, dažnai vadinamos projektinėmis, nes vykdomos įgyvendinant tam tikrus projektus, paprastai smarkiai nenutolsta nuo pagrindinės švietimo veiklos – veikiau ją praplečia ir pagilina. 

Projektinių veiklų įgyvendinimas atneša naudos visoms jose dalyvaujančioms pusėms: programavimo akademija kuria papildomą vertę, plečia kontaktus, tiesiogiai ar netiesiogiai stiprina mokymo veiklą, suteikia savo darbams nuoseklumo ir solidumo. Na, o projekto partneriai gali nepalyginamai greičiau, efektyviau ir sėkmingiau įgyvendinti savo tikslus. Iš esmės galima teigti, kad plati ir rezultatyvi projektinė veikla yra vienas iš profesionalios ir šiuolaikiškos programavimo akademijos bruožų.

Programavimo akademija „CodeAcademy“ projektinę veiklą įgyvendina drauge su įvairiomis organizacijomis ir institucijomis, siekiama konkrečių tikslų, o jų įgyvendinimas prisideda prie tokių siekiamybių kaip atviresnė visuomenė, dinamiškesnė, labiau subalansuota darbo rinka, mažesnis nedarbas ir aukštesnė specialistų kvalifikacija, skaidresnis viešasis sektorius, kokybiškesni moksliniai tyrimai, geresni rezultatai švietimo srityje ar sėkmingesnė verslų veikla. Tad bendrų projektų įgyvendinimas prisideda prie gražesnės ateities kūrimo.

„CodeAcademy“ įgyvendinamos projektinės veiklos kryptys yra labai įvairios, bet visos vienaip ar kitaip vertingos. Apžvelkime projektus, kuriuos įgyvendinant dalyvauja „CodeAcademy“, ir jų nešamą naudą.

Užimtumo skatinimas ir darbo rinkos balansavimas

Siekdama padėti jaunuoliams iki 29-erių metų, kurie nesimoko ir ilgą laiką patiria sunkumų ieškodami darbo, „CodeAcademy“ drauge su asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) įgyvendino regioninio EEE (Europos ekonominės erdvės) ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo remiamą projektą. Projektas siekia jaunimui suteikti galimybę mokytis programavimo ir įsidarbinti IT sektoriuje. Suprantama, kad veiksmingiausias būdas tą padaryti – „CodeAcademy“ IT kursai, kurie prasidėjo 2021-ųjų sausį.

Šie kursai vertingi tiek veiklos krypties ieškantiems ar ją keisti norintiems jaunuoliams, tiek tiems, kurie jau turėjo šiokių tokių įgūdžių IT srityje ir norėjo juos tobulinti, kad galėtų įsidarbinti.

Kursų dalyviai džiaugėsi geru mokymų organizavimu ir komunikacija, galimybe visapusiškai ir išsamiai susipažinti su IT pasauliu. 

Vienas iš kursų lektorių Petras Šlekys įžvelgia itin plačias Lietuvos galimybes IT sektoriuje. Šis sektorius išgyvena augimą, tad ir didžiosios organizacijos, ir įvairūs projektai tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje nuolatos dairosi naujų kolegų. Todėl, P. Šlekio manymu, dar tik įžengiančių į šį sektorių jaunuolių ateitis, gavus tinkamą pasirengimą ir įdėjus pakankamai darbo, gali būti išties šviesi. 

P. Šlekys pabrėžia, kad IT srityje nėra tokių apribojimų kaip aukštojo išsilavinimo reikalavimas ar didelių investicijų poreikis. Svarbiausia nestokoti noro mokytis, tobulėti, generuoti ir vystyti idėjas. Na, o tinkamą paspirtį gali suteikti tokie mokymai kaip „CodeAcademy“ kartu su LGL organizuoti kursai. 

Kita užimtumo srities „CodeAcademy“ veikla – dalyvavimas Europos socialinio fondo lėšomis vykdomame projekte „Persikvalifikuok IT“. Šiame beveik trejų metų trukmės projekte „CodeAcademy“ partnerė yra startuolių paramos organizacija „Startup Division“.

„Persikvalifikuok IT“ projekto tikslas yra spręsti IT specialistų trūkumo problemą ir kelti Lietuvos darbo jėgos konkurencingumą, didinant kvalifikuotų programuotojų pasiūlą ir tokiu būdu mažinant darbo rinkoje egzistuojantį IT specialistų pasiūlos ir paklausos atotrūkį. Norima paruošti pakankamai IT specialistų, kurių reikia įvarioms IT įmonėms ir startuoliams. Tai daroma suteikiant aukštos kvalifikacijos programuotojui reikalingą žinių ir kompetencijų visumą bei padedant įsidarbinti. Kitaip tariant, projekto kursų dalyvių laukia visos teorinės ir praktinės žinios, būtinos programuotojams.

„Persikvalifikuok IT“ projekto suteikiami mokymai yra dviejų krypčių: vieni – persikvalifikavimo, skirti į IT pasaulį ateinantiems iš kitų sričių, apimantys konkrečias programavimo kalbas, kurių specialistų poreikis didžiausias, kiti – kvalifikacijos kėlimo, orientuoti į jau esamus programuotojus, siekiančius įgyti specializuotų IT žinių, susijusių su tokiomis sritimis kaip dirbtinis intelektas ar didžiųjų duomenų analizės.

Tuo „CodeAcademy“ projektinė veikla, susijusi su užimtumu ir darbuotojų kvalifikacija, nesibaigė. Akademija taip pat įgyvendino dar vieną darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo projektą, šįkart akademijos partneris buvo Lietuvos statistikos departamentas. 

Atviri duomenys – ekonominė ir socialinė nauda

Kita reikšminga „CodeAcademy“ projektinė veikla – dalyvavimas projekte „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“. Šis projektas, finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinamas kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu. 

Projektu siekiama sukurti ir įdiegti specialias centralizuotai valdomas technines priemones. Jos valstybės informacinių išteklių valdytojams padės parengti ir pateikti atvirų duomenų rinkinius bei jų metaduomenis. Tai gyventojams, verslo subjektams, nevyriausybinėms organizacijoms, mokslo bendruomenei suteiks patogią prieigą prie šių viešojo sektoriaus duomenų. 

Minėtosios techninės priemonės apima Lietuvos atvirų duomenų portalą, sudarantį galimybę šiuos duomenis gauti patogiai, vienoje vietoje, be išankstinių sąlygų.

Tinkamai pateikti atviri duomenys gali pasitarnauti verslo plėtrai arba nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimui. Be to, tokiu būdu skatinamas viešojo sektoriaus skaidrumas.

Prie pasikeitusių aplinkybių pritaikyti švietimo principai

Mokymosi aplinką ir modelius gerokai pakoregavusi pandemija parodė, kad mokymasis fizinėje ir internetinėje klasėje gerokai skiriasi, bei paskatino Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Eksperimentas“. Šįkart „CodeAcademy“ partneriu tapo švietimo technologijų startuolis „BitDegree“.

Projekto „Eksperimentas“ tikslas – mokslinio tyrimo būdu palyginti, kuris mokymų variantas sekasi geriau: su dėstytoju klasėje ar bet kuriuo paros metu, naudojantis jau įrašyta vaizdine medžiaga. Bus kuriama naujos kartos elektroninių kursų sudarymo metodologija. Ji bus paremta atvirojo mokymosi modeliu su savarankiško mokymosi principais.

Projektas moksliniu tyrimu neapsiribos: bus kuriamas juos praktiškai pritaikantis internetinių kursų sudarymo įrankis. Jis padės viso pasaulio pedagogams savo mokymo medžiagą ir procesus pritaikyti prie mokymosi internetu ypatumų. Tai leis į skaitmeninę erdvę perkeltam ugdymo procesui tapti patogesniu, lengviau pasiekiamu, labiau individualizuotu ir efektyvesniu.

Technologijų įgūdžiai – verslo ir socialinės įtraukties skatinimui

Asociacija Lietuvos gėjų lyga šiemet tapo viena iš 13 organizacijų, laimėjusių „Google“ organizuotą iniciatyvą „Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe“ ir drauge su „CodeAcademy“ imasi įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama pasitelkiant technologijų įgūdžius didinti socialinę įtrauktį.

Trejus metus truksiantis projektas apima nemokamus nuotolinius skaitmeninės rinkodaros kursus. Jie skirti LGBT bendruomenei ir kitoms socialiai jautrioms grupėms. Įgyti technologijų įgūdžiai šiems žmonėms padės vystyti savo verslą, siekti tolesnės karjeros ar persikvalifikuoti ir siekti karjeros IT srityje. Tokiu būdu projektas prisidės prie lygių galimybių naudotis technologijų privalumais užtikrinimo. 

Pasidalink

Susisiekite su mumis!