Finansuojama UŽT - dirbantiems

Verslo inteligencijos pagrindai (Business Intelligence)(223002884)

Kursas suteikia išsamią įžangą į verslo inteligentijos (BI) sritį, studentai įgauna būtinas žinias ir įgūdžius, reikalingus priimti duomenimis grįstus sprendimus. Kombinuojant teorines sąvokas ir praktinius užsiėmimus, studentai įgis tvirtus pagrindus BI principuose, metodikose ir įrankiuose. Šiandieniniame, duomenimis pagrįstame pasaulyje, organizacijos remiasi verslo BI, norėdamos paversti apdorotus duomenis į naudingas įžvalgas, leidžiančias priimti pagrįstus sprendimus ir įgauti konkurencinį pranašumą. Šis kursas tarnauja kaip pirmasis žingsnis tiems, kurie domisi dinamine verslo inteligentijos sritimi ir suteikia jiems būtinus įgūdžius efektyviai naudoti ir valdyti duomenis.

 • 2200€
  Vidutinis verslo duomenų analitiko atlyginimas Lietuvoje
 • 95%
  Verslo duomenų analitikai Lietuvoje yra patenkinti savo darbu
 • 87%
  Studentų sėkmingai pabaigia Business Intelligence kursą

Įsidarbinimo galimybės

Programa

 • 1 tema
 • 2 tema
 • 3 tema
 • 4 tema
 • 5 tema
 • 6 tema
 • 7 tema
 • 8 tema
 • 9 tema
 • 10 tema
 • 11 tema
 • 12 tema

Introduction to Business Intelligence and Data Management 8 val.

 • Importance and benefits of Business Intelligence
 • Overview of data management principles and practices

Data Warehousing Fundamentals and Data Lifecycle Management 24 val.

 • Data warehousing architecture and components
 • Data modeling for effective data organization
 • Extract, Transform, Load (ETL) processes and best practices
 • Introduction to data lifecycle management and its phases

Data Extraction, Transformation, and Loading 32 val.

 • Data extraction techniques using SQL and ETL tools
 • Data cleansing and transformation methods
 • Best practices for data quality and data integrity

Data Visualization and Reporting 40 val.

 • Principles of effective data visualization
 • Popular data visualization tools and techniques
 • Dashboard design and creation
 • Reporting for data representation and decision-making

Data Analysis and Exploration 48 val.

 • Statistical methods for data analysis
 • Data mining techniques for pattern discovery
 • Predictive modeling for future insights
 • Exploratory data analysis and visualization

Business Intelligence Tools and Platforms 32 val.

 • Overview of popular BI tools and platforms
 • Hands-on experience with BI software
 • Integration with data sources and systems

Data Quality Management 16 val.

 • Understanding data governance and its importance
 • Data policies, procedures, and best practices
 • Dimensions of data quality and quality management techniques

Big Data Analytics 32 val.

 • Introduction to big data concepts and challenges
 • Hadoop ecosystem for distributed data processing
 • Real-time analytics and streaming data
 • Big data analytics tools and techniques

Data Storytelling and Communication 16 val.

 • Techniques for effective data storytelling
 • Best practices for data communication and presentation
 • Data visualization for clear and impactful insights

Advanced Topics in Business Intelligence 32 val.

 • Machine learning for advanced analytics
 • Natural language processing for unstructured data analysis
 • Cloud-based Business Intelligence solutions
 • Emerging trends in the field of BI

Capstone Project 40 val.

 • Apply knowledge and skills to a real-world BI project
 • Data exploration, analysis, and visualization
 • Presentation of findings and recommendations

Final Assessment and Review 8 val.

 • Review of key concepts and methodologies
 • Assessment of skills and knowledge
 • Q&A and clarification of course topics
Atsisiųsti programą

Dėstytojai

Mūsų dėstytojų komanda – skirtingų IT specialistų mišinys. Vieni, kaip kokie superdidvyriai 🦸, dienomis
užima Top pozicijas savo įmonėse ir vakarais atsiliepia į studentų pagalbos šauksmus, kiti – dirba kaip freelancer’iai, kasdien žongliruodami tarp klientų bei studentų. Tačiau visi jie 100% pasiruošę žiniomis ir patirtimi padėti tau! 🧑‍🎓

Big Data

Gediminas Anza

Data Analyst @Rimi Baltic Group

Big Data

Romas Daukantas

Big Data Engineer @Exacaster

Viktorija Užusienė

Big Data Engineer @Exacaster

Mokymosi aplinka

CodeAcademy mokymosi aplinka palengvina mokymosi procesą bei leidžia tau mokytis, kad ir kur būtum. 🌏 Paskaitos dėstytojų vedamos gyvai, o po jų – neribota prieiga prie visų paskaitų įrašų, medžiagos bei užduočių. 🙌

 

Programos kalendorius

Laikotarpis

kovo 25 d. - spalio 7 d.

Laikas

18:00 - 22:00

Trukmė

328 valandų

Kaina

3343.96€. Finansuojama UžT.

Skaičiuoklė

Išsimokėjimo galimybės

Mes siūlome tiek skirtingų išsimokėjimo galimybių ir lengvatų, kad sukūrėme skaičiuoklę savo galimybes pasiskaičiuoti pačiam – visai kaip banke. 💸

CodeAcademy finansavimas

 • Nuo 50 €/mėn.

100% Užimtumo Tarnybos finansavimas

 • Užimtumo Tarnybos finansavimas leidžia persikvalifikuoti dirbantiems ir įgyti naujas kompetencijas nedirbantiems! 🚀
 • Besimokantiems studentams gali būti skiriamos UžT stipendijos, Daugiau informacijos čia.

Mokėk po sėkmingo įsidarbinimo!

 • Mėnesinis mokestis – 10% nuo Neto pajamų, su galimybe turėti mokėjimo atostogas iki 5 mėnesių.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kursų grafikas yra fiksuotas, visos pamokos yra vedamos gyvai, profesionalių CodeAcademy dėstytojų, kuriems, paskaitų metu, galite užduoti klausimus, pasitikrinti namų užduotis, gauti patarimų dėl ateities projektų.

Mokslams virtualioje ervėje naudojame vieną pažangiausių bei lanksčiausių pedagoginių programų – Microsoft Teams. Kartu su Microsoft Teams turėsite prieigą prie Microsoft Office paketo nemokamai vieneriems metams.

Prisijungimai prie Studijų aplinkos studentams atsiunčiami likus 5-3 darbo dienoms iki užsiėmimų pradžios į sutartyje nurodytą el. paštą.

Susisiekite su mumis!
  Atsisiųskite programą