Courses in English Finansuojama UŽT - dirbantiems

DevOps (223002955)

A DevOps engineer is an information technology (IT) professional who works with software developers, system operators (SysOps) and other production IT staff to oversee code releases.

The role calls for someone who has the necessary hard and soft skills that are required to overcome the traditional barriers between software development, testing and operations teams.

 • 2400€
  Vidutinis DevOps stecialisto atlyginimas Lietuvoje
 • 92%
  DevOps specialistai Lietuvoje yra patenkinti savo darbu
 • 87%
  Studentų sėkmingai pabaigia DevOps kursą

Įsidarbinimo galimybės

Programa

 • 1 tema
 • 2 tema
 • 3 tema
 • 4 tema
 • 5 tema
 • 6 tema
 • 7 tema
 • 8 tema
 • 9 tema
 • 10 tema
 • 11 tema
 • 12 tema
 • 13 tema
 • 14 tema
 • 15 tema
 • 16 tema
 • 17 tema
 • 18 tema
 • 19 tema

Documentation writing 4 hours

 • Requirements for technical documentation

Intro to Linux OS 16 hours

 • Getting to know Linux
 • Basic Linux commands
 • Installing Linux packages
 • Learn how to check system resources in Linux
 • Users and Permissions
 • SSH
 • Cronjobs
 • Filesystems
 • Regex
 • Installing and configuring applications
 • Troubleshooting applications issues
 • Tracing errors and logs
 • Setup and configure your first services

Containers 24 hours

 • What is Docker?
 • Basic Docker commands
 • Running first container (Linux container to use in the future to learn Linux and bash scripting)
 • Connecting to container
 • Docker volumes mounting and usage
 • Docker network and ports
 • Docker environment variables
 • Docker security
 • Dockerfile writing:
  • Getting to know basic Dockerfile commands
  • Best practices for writing Dockerfile
  • Getting to know best practices how to use multi-stage image builds
  • Getting to know best practices on how to use multi-stage image builds
 • Docker image building
 • Get familiar with Docker Compose
  • How to run docker-compose
  • Learn Docker compose file syntax
  • Learn how to write Docker compose file:
   • Variables
   • Services
   • Logging
   • Volumes and mount points
   • Network
   • Secrets
 • Running your first multi containers stack with docker-compose

Bash scripting 12 hours

 • Introduction to Bash scripting
 • Getting familiar how to write bash scripts
  • Syntax
  • Variables
  • If/else conditions
  • Cycles while/for
  • Functions
 • Writing your own bash scripts

Databases 4 hours

 • Get familiar with basic SQL commands
 • Get familiar with different databases
 • Learn how to troubleshoot DB issues

Code versioning 4 hours

 • What is Git?
 • Basic git commands
 • Best practices of code versioning
 • Setup GitHub connection
 • Learn how to create repo and push code to it
 • Feature branches and code merging

Python programming 40 hours

 • First look into Python
 • Variables
 • Conditions
 • Loops
 • Functions
 • Python modules
 • Writing your own modules
 • Classes
 • Virtual environments
 • Databases with Python
 • Decorators
 • Unit Tests
 • Flask

Cloud Infrastructure 24 hours

 • What is Cloud and how to use it?
 • Creating Free tier Azure cloud account
 • Get familiar with the cloud dashboard
 • Intro into Cloud Services
 • Get familiar with Cloud CLI
 • Intro into Cloud setup
 • Intro to VPC
 • Networking
 • IAM Roles/Profiles
 • Security

Intro into JSON 4 hours

 • Intro into JSON
 • Writing your own JSON code

Intro into YAML 4 hours

 • Intro into YAML
 • Writing your own YAML code

Intro to APIs 4 hours

 • What is API
 • What is RESTful API
 • How to work with APIs
 • How to use Postman

Intro to Serverless 8 hours

 • What is Serverless
 • AWS Serverless
 • Writing your first serverless services

Intro into configuration management 8 hours

 • Intro into Ansible
 • Getting to know how to use public modules
 • Writing your first roles/playbooks
 • Learning how infrastructure variables works

Infrastructure as a Code 28 hours

 • Theory about IaaC
 • Introduction to Terraform
 • Terraform modules
 • Terraform resources writing
 • Terraform variables
 • Writing your own root and child modules
 • Working with terraform state
 • Writing terraform code to create instance and DB and launching some kind of application (WordPress for example) by using user data and Ansible

Go Lang 40 hours

 • First look into Go
 • Variables
 • Conditions
 • Slices and Loops
 • Functions and return types
 • Custom types declarations
 • OO Approach vs Go Approach
 • Receiver Functions
 • Byte Slices
 • Error Handling
 • Testing
 • Structs
 • Pointers
 • Maps
 • Interfaces
 • Channels and Go Routines

Containers Orchestrators 40 hours

 • What is containers orchestrators
 • What is Kubernetes
 • kubectl CLI
 • Basic commands of kubectl
 • Launching your own minikube
 • Kubernetes deployment basics
 • Kubernetes resources
 • Auto Scaling
 • Creating your own Kubernetes cluster

Kubernetes Deployments and Helm 24 hours

 • What is Helm
 • Helm deployments
 • Environment variables
 • Writing your helm deployments for minikube
 • Writing Helm deployments to deploy your app to Kubernetes

Monitoring and Logging 12 hours

 • Learning importance of Monitoring and Logging
 • Getting familiar with monitoring and logging tools and solutions
 • Setup monitoring and logging solution for Kubernetes – Loki Stack

Release Management and Release process 20 hours

 • Basic understanding of what is CI/CD pipelines
 • Deployment Strategies
 • Intro info GitHub Actions
 • Setting up CI/CD pipeline to run some tests on code push
  • Lint
  • Setup your repository to prevent merging code until all test cases passes
 • Setup CI/CD pipeline to build your code:
  • Building your artifacts
  • Storing your artifacts
 • Create CI/CD pipeline to build Docker image with your code
 • Prepare Helm file for deployment to EKS
 • Setting up logging and monitoring of your infrastructure and applications
 • Deploying your new code into EKS or minikube
 • Setting up health checks to see if everything working after deploying

Dėstytojai

Mūsų dėstytojų komanda – skirtingų IT specialistų mišinys. Vieni, kaip kokie superdidvyriai 🦸, dienomis
užima Top pozicijas savo įmonėse ir vakarais atsiliepia į studentų pagalbos šauksmus, kiti – dirba kaip freelancer’iai, kasdien žongliruodami tarp klientų bei studentų. Tačiau visi jie 100% pasiruošę žiniomis ir patirtimi padėti tau! 🧑‍🎓

Python

Tadas Narbutas

Programos kalendorius

Laikotarpis

15 January - 22 July

Laikas

19:00 - 22:00 EET

Trukmė

320 hours

Kaina

3818.88€, Finansuojama UžT.

Skaičiuoklė

Išsimokėjimo galimybės

Mes siūlome tiek skirtingų išsimokėjimo galimybių ir lengvatų, kad sukūrėme skaičiuoklę savo galimybes pasiskaičiuoti pačiam – visai kaip banke. 💸

CodeAcademy finansavimas

 • Nuo 50 €/mėn.

100% Užimtumo Tarnybos finansavimas

 • Užimtumo Tarnybos finansavimas leidžia persikvalifikuoti dirbantiems ir įgyti naujas kompetencijas nedirbantiems! 🚀
 • Besimokantiems studentams gali būti skiriamos UžT stipendijos, Daugiau informacijos čia.

Mokėk po sėkmingo įsidarbinimo!

 • Mėnesinis mokestis – 10% nuo Neto pajamų, su galimybe turėti mokėjimo atostogas iki 5 mėnesių.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kursų grafikas yra fiksuotas, visos pamokos yra vedamos gyvai, profesionalių CodeAcademy dėstytojų, kuriems, paskaitų metu, galite užduoti klausimus, pasitikrinti namų užduotis, gauti patarimų dėl ateities projektų.

Mokslams virtualioje ervėje naudojame vieną pažangiausių bei lanksčiausių pedagoginių programų – Microsoft Teams. Kartu su Microsoft Teams turėsite prieigą prie Microsoft Office paketo nemokamai vieneriems metams.

Prisijungimai prie Studijų aplinkos studentams atsiunčiami likus 5-3 darbo dienoms iki užsiėmimų pradžios į sutartyje nurodytą el. paštą.

Susisiekite su mumis!
  Atsisiųskite programą